_default.jpg

Ubytki słuchu, szumy uszne, aparaty słuchowe

2016-01::1451811250-badanie-ucha-europej

Słyszenie to życie! Każdego dnia i każdej nocy,prawie przez cały czas jesteśmy otoczeni przez dźwięki i hałasy: ciche i głośne, niektóre przyjemne i rozweselające, inne irytujące lub alarmujące. Musimy być zdolni usłyszeć wszystko, ponieważ dopiero kiedy słyszymy, wiemy, co się dzieje w naszym otoczeniu i jak mamy się do niego dostosować. Ten koncert głosów i dzwięków – dosłownie - łączy nas ze światem.

Słyszenie jest zasadniczym elementem relacji międzyludzkich i działań społecznych. Słyszenie jest integralną cześcią naszego życia, a większość ludzi uważa je za rzecz oczywistą, tak jak oddychanie czy bicie serca.

Niestety okazuje się, że obecnie około 800 milionów ludzi całym świecie ma niedosłuch; 10 % społeczeństwa niedosłyszy i jest to tendencja wzrostowa (szacuje się, że w roku 2015 będzie to ok.1.1 miliarda).

Utrata słuchu jest niewidoczna, rozwija się w większości przypadków powoli i bezboleśnie. Osoby często mogą zaprzeczać istnieniu tego problemu, spychając swój niedosłuch na niewyraźną mowę rozmówcy czy dykcję prezentera telewizyjnego. Najczęściej, w pracy protetyka słuchu, spotykamy się  ze stwierdzeniem, że dana osoba słyszy, ale nie rozumie co się do niej mówi.

 

Rodzaje niedosłuchów

Rozróżniamy  niedosłuchy w zależności miejsca występowania, rodzaju i wielkości. Podstawowy podziałem jest podział na niedosłuchy odbiorczy, przewodzeniowy i mieszany.

Około 95 % osób, które nie mają już dobrego słuchu cierpi z powodu ubytku słuchu pochodzenia odbiorczego. Powstaje on wtedy gdy w uchu wewnętrznym mikroskopijne receptory komórek włoskowatych lub rzęski w ślimaku ulegną uszkodzeniu lub zdegenerowaniu. Częstymi przyczynami tego typu niedosłuchu jest w praca w hałasie, wiek pacjenta , toksyczność zażywanych leków, nałogowe palenie papierosów, nagły uraz akustyczny.

Należy pamiętać, że cały układ słuchowy i system przetwarzania sygnałów akustycznych na obraz dzwiękowy w naszym mózgu jest drugim najbardziej skomplikowanym „urządzeniem” w organizmie człowieka.

Ubytek słuchu wynikający z problemu w uchu zewnętrznym lub środkowym jest nazywany ubytkiem słuchu typu przewodzeniowego. Tylko 5% osób z ubytkiem ma niedosłuch typu przewodzeniowego, którego przyczyną może być czop woskowinowy, uszkodzone błony bębenkowe, wady okołoporodowe, zapalenie ucha środkowego lub wady dziedziczne. Często spotykanym uszkodzeniem jest otoskleroza gdzie niewielkie kostki ucha środkowego nie przewodzą dźwięku w sposób prawidłowy.

Niedosłuch mieszany zawiera w sobie komponenty ubytku przewodzeniowego i odbiorczego. Wielkości tych ubytków określone są w skali decybelowej i podzielone na grupy od lekkiego niedosłuchu poprzez, średni, ciężki i głeboki. Oczywiście występuje także brak ubytku słuchu jak i całkowita głuchota. Jeśli utrata słuchu nie jest całkowita, pacjentowi można pomóc dobierając i dopasowując odpowiedni rodzaj aparatu słuchowego. To, czy aparaty mogą pomóc, zależy zawsze od konkretnego przypadku i schorzenia.

 

Szumy uszne

Szum uszny często jest opisywany jako dzwonienie, brzęczenie , syczenie lub świst. Subiektywny szum uszny, który jest słyszalny tylko przez daną osobę wystepuje w ponad 95% przypadkach wszystkich szumów usznych. Ten objaw jest powiązany prawie z wszystkimi chorobami uszu i jego obecność jest zgłaszana przez ponad 80% osób z ubytkiem słuchu typu odbiorczego.

Obiektywny szum uszny stanowi pozostałe 5 % wszystkich przypadków. Powiązany jest często z chorobami naczyniowymi lub mieśniowymi i nadaje się do medycznego lub chirugicznego leczenia. Sam szum uszny jest łańcuchową reakcją percepcji, emocji i uwagi, dlatego obejmuje procesy zarówno w uchu jak i w mózgu. Ma on bardzo różnorodne przyczyny, które trudno określić. Ponadto ta sama przyczyna niekoniecznie spowoduje taką samą reakcję danego pacjenta.

Najczęstsze przyczyny szumów usznych to: hałas, choroby ucha (np.choroba Meniere’a),długotrwałe zażywanie leków, niedosłuch starczy. Na przewlekle szumy uszne skarży się od 10% do 15% osób dorosłych.

Osoby, które cierpią z powodu szumu usznego , często próbują wyjaśnić problem rodzinie, przyjaciołom i znajomym, ale nie są przez nich traktowani poważnie. Może mieć to poważne konsekwecje emocjonalne dla danej osoby. Szumy uszne powodują problemy ze snem, stany nerwowe (rozpacz,frustracja, depresja), stres, rozkojarzenie.

Skuteczną pomocą w walce z szumami, zwłaszcza związanymi z ubytkiem słuchu, są aparaty słuchowe. Wzmocnienie odgłosów otoczenie niweluje poziom percepcji szumów własnych. Następuje zmniejszenie odbioru szumów. Inną możliwością jest zastosowanie w aparatach słuchowych dodatkowej muzyki lub naturalnych odgłosów łagodzacych napięcie związane z szumami usznymi.

 

Znalezienie właściwego rozwiązania

Każde leczenie ubytku słuchu rozpoczyna się od obszernej oceny słuchu. Ocenę przeprowadza fachowiec np. lekarz, audiolog, laryngolog lub protetyk słuchu korzystający z wykalibrowanego sprzętu audiometrycznego. Ocena słuchu zwykle obejmuje cykl testów, w tym ocenę ucha środkowego i wewnętrznego, słyszenie subtelnych dźwięków i rozumienie mowy, które dokładnie mierzą stopień ubytku słuchu i przyczyniają się do ustalenia jego przyczyny i konsekwencji.

Protetyk słuchu przeprowadzający test słuchu objaśni wyniki po zakończeniu testu i w przypadku wykrycia ubytku słuchu zaleci odpowiednie rozwiązania. Poinformuje o różnych opcjach rehablitacji słuchu, uwzględnijąc potrzeby, styl życia i możliwości finansowe danej osoby. Opisze również możliwości zawarte w aparatach słuchowych. Nowoczesne aparaty słuchowe nie tylko poprawiają słyszenie - poprawiają jakość życia użytkowników, zwiększając słyszalność, zrozumiałość i komfort słyszenia. Technologia cyfrowa zrewolucjonizowała rynek aparatów słuchowych. Nowoczesne systemy słuchowe zapewniają wyjątkową wydajność, łatwą obsługę i opcje audiologiczne, które naprawdę zaspokajają potrzeby użytkowników.

Dzisiejsze aparaty słuchowe dostępne są w szerokiej palecie kształtów, kolorów i funkcji i można je idealne przystosować do osoby, która je nosi. Należy pamiętać, że zakup apratu nie kończy procesu rehabilitacji pacjenta. Jest to początek współpracy protetyka słuchu z pacjentem. Dlatego ważnym czynnikiem prawidłowego doboru aparatów słuchowych jest prawdziwa informacja na temat możliwości i ograniczeń płynących z protezowania danego niedosłuchu, oraz uświadomienie pacjenta, że nowoczesne aparaty słuchowe mają ogromne możliwości, które można wykorzystać przy aktywnej współpracy pacjenta z protetykiem słuchu.