POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) (Dz.Urz UE L 119,S.1), w związku z naszą działalnością , szanując prywatność Twoją prywatność oraz dbając o to , aby każdy z Użytkowników odwiedzających stronę www oraz fanpage na Facebooku, wiedział kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje. Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach zbieranych za pośrednictwem plików cookies.

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ka-Med Katarzyna Rudnik-Sikorska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 44 wpisana do CEiDG pod numerem NIP 8862721003, REGON 192984817 oraz firma Ka-Med Aparaty Słuchowe Witold Sikorski z siedzibą w Lęborku przy Al. Wolności 40 A, wpisana do CEiDG pod numerem NIP 6721704438, REGON 222020960.

 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@inspektorzyrodo.pl

 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

 

3.1 wykonania umowy, zlecenia, realizacji zamówienia,

3.2 udzielenia odpowiedzi na zapytania i pisma celem zawarcia umowy, zlecenia, zamówienia,

3.3 prowadzenia działań marketingowych,

3.4 związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,

3.5 dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

3.6 spełnienia obowiązku prawnego,

3.7 archiwizacji,

3.8 poprawnej konfiguracji serwisu.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

 

4.1 [ art. 6 pkt 1 ust a] udzielona zgoda,

4.2 [ art. 6 pkt 1 ust b] podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy, zamówienia,

4.3 [ art. 6 pkt 1 ust c] niezbędność w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

4.4 [ art. 6 pkt 1 ust f] niezbędność do osiągniecia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

4.5 [ art. 9 pkt 2 ust h] niezbędność w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.

 

5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

 

5.1 dane osobowe zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do realizacji zawartych umów, zlecenia,

5.2 dane osobowe otrzymane w powierzenie: dane niezbędne do realizacji zawartych umów o współpracy,

5.3 dane kontaktowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

5.4 dane zbierane za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony, profil na Facebook,

5.5 dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook.

 

6. Sposób zbierania danych osobowych: 

 

6.1 dane otrzymane bezpośrednio od Ciebie, innych Administratorów, 

6.2 dane otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego,

6.3 dane otrzymane w celu realizacji zamówienia,

6.4 dane zebrane za pośrednictwem Facebook,

6.5 dane zbierane za pośrednictwem Google.

 

7. Pliki cookies:

 

7.1 Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji.

7.2 Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.  Facebook wykorzystuje pliki cookies do tego, by lepiej rozumieć sposób korzystania ze swoich produktów przez użytkowników oraz w celu ich ulepszenia.

7.3 Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google.

 

8. Czas przechowywania danych osobowych:

 

8.1 do czasu wycofania udzielonej zgody,

8.2 przez okres konieczny do realizacji umowy o pracę/ umowy, zmówienia i do czasu zakończenia ewentualnych roszczeń wynikających z oferowanych usług,

8.3 w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki,

8.4 w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia.

8.5 W przypadku plików cookies jest możliwość ograniczenia lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki. 

 

9. Odbiorca danych osobowych:

 

9.1 firmy współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów o współpracy [usługi wsparcia IT, usługi obsługi księgowo-kadrowej, NFZ, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Fundacje, Santander Consumer Bank S.A., BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna]

9.2 podmioty i organy uprawione na podstawie przepisów prawa,

9.3 dane będą przekazywane do państwa trzeciego w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych Facebook oraz poprzez wykorzystanie narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Facebook oraz Google w Polityce Prywatności.

 

10. Profilowanie:

 

10.1 W związku z korzystaniem z plików cookies zewnętrznych, zbierane są i analizowane informacje pozyskane za ich pośrednictwem.

10.2 Pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google w celu wyświetlania reklam. Możesz zmieniać swoje zainteresowania, decydować, czy chcesz, by Twoje dane były używane do pokazywania Ci trafniejszych reklam, a nawet włączać lub wyłączać określone usługi reklamowe w przeglądarkach swojego urządzenia.

10.3 Możesz korzystać z dodatku Google do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google na wszystkich stronach wyświetlanych przez Ciebie.

10.4 Możesz wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki prywatności swojego profilu, jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych w plikach cookies zewnętrznych, umieszczanych przez Facebook, bądź możesz złożyć wniosek o usunięcie profilu z fanpage Administratora.

 

11. Przysługuje Tobie prawo do:

 

11.1 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

11.2 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmiot współpracujący;

11.3 cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

11.4 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

12. Podanie danych osobowych jest:

 

12.1 dobrowolne, gdy korzystasz z fanpage Administratora a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności profilu oraz sposobu korzystania z fanpage,

12.2 dobrowolne, gdy odwiedzasz witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki,

12.3 warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, zlecenia a bez ich podania nie jest możliwa odpowiedź na zapytanie lub zawarcie umowy. 

 

13. Bezpieczeństwo danych:

 

13.1 Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.

 

13.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.

Close Menu