Niedosłuch to jeden z najpowszechniejszych problemów, pojawiających się u osób starszych. Niestety, seniorzy często go bagatelizują. Co więcej, są niechętni do noszenia aparatów słuchowych i nie chcą korzystać z pomocy. W takich przypadkach bardzo ważna jest rola rodziny i otoczenia. Oto 5 powodów, dla których warto namówić seniora na wizytę u specjalisty.

1. Poprawa komfortu życia

Osoby starsze cierpiące na niedosłuch często dotyka wykluczenie społeczne. Mają problem z załatwieniem najprostszych spraw w banku czy sklepie spożywczym. Przez to zaczynają się bać wychodzenia z domu. Dzięki aparatowi słuchowemu na nowo mogą stać się częścią społeczeństwa.

2. Zwiększenie bezpieczeństwa

Przejeżdżające samochody, pukanie do drzwi czy cieknąca woda to dźwięki, których nie usłyszy przygłuchy senior. Aparat słuchowy podniesie nie tylko jego komfort, ale i bezpieczeństwo w domu oraz na ulicy.

3. Lepsze kontakty z ludźmi

Osoby z niedosłuchem mają trudności w swobodnym udziale w rozmowach. Jest to kłopotliwe nie tylko dla nich, ale i dla ich otoczenia. Korekcja słuchu pozwala im na nowo prowadzić normalne życie towarzyskie.

4. Spowolnienie postępów demencji

Niedosłuch znacznie przyspiesza procesy starzenia. Seniorzy, którzy nie wychodzą po zakupy i nie mogą bezproblemowo uczestniczyć w rozmowach z innymi ludźmi czy słuchać telewizji, stają się wyobcowani i coraz szybciej zapominają o wielu kwestiach.

5. Podniesienie nastroju

Rzadko mówi się o tym, że niedosłuch u seniorów jest częstą przyczyną depresji. Wyobcowanie, brak samodzielności oraz rozrywki (radio, telewizja) pogrąża w stagnacji. Co więcej, wiele osób nie wie, że ten stan można łatwo zmienić.

– Koszt aparatu słuchowego dla seniora można znacznie obniżyć. Urządzania są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. – mówi Witold Sikorski z Kamed Aparaty Słuchowe – Dofinansowanie jest przyznawane raz na 5 lata, osobom po 26. roku życia, u których ubytek słuchu przekroczył 40 dB HL, natomiast osoby przed 26 rokiem życia mogą ubiegać się o dofinansowanie raz na 3 lata, gdy ich niedosłuch przekracza 30 dB HL. Warto zaznaczyć, że osoby posiadające znaczy stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie na wcześniej wymienionych zasadach kiedy tylko istnieje taka potrzeba – dodaje.

Podziel się z innymi?

Udostępnij na Facebook