POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z naszą działalnością, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby każdy z odwiedzających stronę www oraz fanpage na Facebooku, wiedział kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje. Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach zbieranych za pośrednictwem plików cookies i dzienników logów.

1.Współadministratorzy danych osobowych

Następujące osoby prowadzące działalność gospodarczą są Administratorami Państwa danych:

a] Katarzyna Rudnik-Sikorska będąca właścicielem firmy Ka-Med Katarzyna Rudnik-Sikorska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 44– Współadministrator A

b] Witold Sikorski będącym właścicielem firmy Ka-Med Aparaty Słuchowe Witold Sikorski z siedzibą w Lęborku przy Al. Wolności 40 A – Współadministrator B zwanymi Współadministratorami.

2. Wspólne uzgodnienia pomiędzy Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

a] Współadministrator B jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego i realizację praw

b] Niezależnie od tego ustalenia można wykonać prawa wobec każdego z nas, w takim przypadku żądanie zostanie przekazane Współadministratorowi B, który zrealizuje żądanie

c] Współadministratorzy zapewniają, że zobowiązują się do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych odpowiadającym ustalonemu ryzyku naruszenia praw i wolności.

3. Punkt kontaktowy

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a] listownie: 84-300 Lębork, Al. Wolności 40A

b] za pośrednictwem adresu e-mail: poczta@kamed-aparaty.pl

c] telefonicznie: 59 726 02 02

4. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

a] wyrażoną zgodą [art. 6 ust 1 lit a RODO]

b] zawartymi umowami [art. 6 ust 1 lit b RODO]

c] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze [art. 6 ust 1 lit c RODO]

d] prawnie uzasadnionym interesem Współadministrtora [art. 6 ust 1 lit f RODO]

e] niezbędnością ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń [art. 9 ust 2 lit f RODO]

f] zapewnieniem opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej [art. 9 ust 2 lit h RODO]

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych będą:

a] firmy współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów o współpracy [usługi wsparcia IT, usługi obsługi księgowo-kadrowej, NFZ, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Fundacje, banki kredytujące systemy ratalne]

b] podmioty i organy uprawione na podstawie przepisów prawa

c] dane będą przekazywane do państwa trzeciego w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych Facebook oraz poprzez wykorzystanie narzędzi analitycznych Google. Poziom zabezpieczeń został wskazany przez Facebook oraz Google w Polityce Prywatności.

6. Sposób zbierania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:

a] bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do realizacji zawartych umów, zlecenia,

b] za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej

c] za pośrednictwem plików cookies własnych i zewnętrznych: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja użytkownika, rodzaj urządzenia, odwiedzone podstrony

d] w wyniku zapytań kierowanych do serwera: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, czas nadejścia zapytania, informacja o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach

e] dane zbierane podczas administrowania fanpage za pośrednictwem Facebook w przypadku osób niezarejestrowanych to anonimowe dane statystyczne, natomiast w przypadku osób zarejestrowanych przetwarzane są dane zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika profilu Regulaminem oraz Polityką Prywatności Facebook.

7. Mechanizm cookies na stronie internetowej

a] Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, poprzez dopasowanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia, lokalizacji.

b] Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies zewnętrzne przede wszystkim do raportowania interakcji użytkowników z witryną www, wykorzystując do tego celu narzędzia Google Analytics.

8. Zbieranie danych w dziennikach logów

Zgodnie z przyjętą praktyką przechowujemy zapytania kierowane do naszego serwera w związku z przeglądaniem strony internetowej. Dane zapisane w dzienniku logów są danymi niezidentyfikowanymi, ponieważ nie można przypisać ich konkretnej osobie. Dane są zbierane i podlegają analizie w celu zapewnienia poprawnego działania strony i eliminacji błędów.

9. Czas przechowywania danych osobowych

a] do czasu wycofania udzielonej zgody

b] przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa [ dokumentacja medyczna 20 lat], jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

c] w przypadku plików cookies sesyjnych przechowywane są na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki,

d] w przypadku plików cookies trwałych przechowywane są do czasu ich usunięcia.

e] w przypadku plików cookies jest możliwość ograniczenia lub ich wyłączenia w każdym czasie. Zmiany ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

10. Profilowanie

a] w związku z korzystaniem z plików cookies zewnętrznych, zbierane są i analizowane informacje pozyskane za ich pośrednictwem

b] pliki cookies pozwalają zarządzać preferencjami dotyczącymi reklam wyświetlanych w Google oraz w witrynach i aplikacjach współpracujących z Google w celu wyświetlania reklam. Można zmieniać swoje zainteresowania, decydować, czy chcesz, by dane były używane do pokazywania trafniejszych reklam, a nawet włączać lub wyłączać określone usługi reklamowe w przeglądarkach swojego urządzenia

c] można korzystać z dodatku Google do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google na wszystkich wyświetlanych stronach

d] można wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki prywatności swojego profilu, jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych w plikach cookies zewnętrznych, umieszczanych przez Facebook, bądź możesz złożyć wniosek o usunięcie profilu z fanpage Administratora.

11. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a] żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii

b] prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub podmiot współpracujący

c] prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

d] prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]

12. Podanie danych osobowych jest

a] dobrowolne, gdy korzystacie Państwo z fanpage Współadministratora a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień prywatności profilu oraz sposobu korzystania z fanpage,

b] dobrowolne, gdy odwiedzacie Państwo witrynę www a ich zakres zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki

c] warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, zlecenia a bez ich podania nie jest możliwa odpowiedź na zapytanie lub zawarcie umowy.

13. Bezpieczeństwo danych

a] Połączenie pomiędzy serwerem Współadministratorów a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL

c] Współadministrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.