Komu przysługuje dofinasowanie do aparatów słuchowych?

W Polsce pacjenci mogą liczyć na dofinansowanie z dwóch instytucji: NFZ oraz PFRON. Przy czym pierwsze (NFZ) należy się każdej ubezpieczonej natomiast przy drugim trzeba spełnić kilka warunków: posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i  nie przekraczać wyznaczonych progów dochodu.

Jak starać się o dofinasowanie do aparatów słuchowych?

Aby starać się o refundację aparatu słuchowego z NFZ, musi być zlecenie na aparaty słuchowe. Może je wystawić jedynie lekarz specjalista, w tym przypadku laryngolog, audiolog lub otolaryngolog, który ustali przyczynę i rodzaj niedosłuchu. Skierowanie do specjalisty otrzymasz u lekarza pierwszego kontaktu.

Ile refunduje NFZ na aparaty słuchowe?refundacja nfz

Refundacja do aparatów słuchowych dla osób powyżej 26 roku życia obejmuje kwotę 700 zł na jeden aparat słuchowy, czyli 1400 zł na dwa aparaty słuchowe. W przypadku tych osób refundacja przysługuje raz na pięć lat. Wkładki uszne to refundacja 50 zł do wkładki.

Dzieciom i młodzieży do 26. roku życia przysługuje refundacja w wysokości 2000 złotych do każdego aparatu słuchowego (razem 4000 zł) oraz po 60 złotych do obu wkładek usznych (razem 120 zł). Refundacja w tej grupie wiekowej przysługuje raz na trzy lata

Jak załatwić dofinansowanie aparatu słuchowego?

Konsultacja u laryngologa (osobiście lub poprzez tele-poradę) – lekarz na podstawie wywiadu medycznego i wyników badań słuchu wystawi zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – aparaty słuchowe i wkładki uszne. Rejestracja zleceń w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia odbywa się w gabinecie protetyki słuchu lub sklepie z aparatami słuchowymi.

Podziel się z innymi?

Udostępnij na Facebook