W 2020 roku zmienił się system wystawiania, potwierdzania i realizacji wniosków o dofinansowanie z NFZ do zakupu produktów medycznych. Papierowy wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne zastąpi e- zlecenie na wyroby medyczne. Wystawione przez osobę uprawnioną jest natychmiastowo weryfikowane w systemie elektronicznym i w przypadku pozytywnej weryfikacji, elektronicznie potwierdzane przez NFZ (e- potwierdzenie).

Co e- zlecenie na wyroby medyczne oznacza dla pacjenta?

Przed wejściem w życie przepisów dotyczących elektronicznego wystawiania i potwierdzania zleceń za pośrednictwem usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, aby otrzymać produkt z dofinansowaniem, pacjent musiał złożyć co najmniej 3 wizyty:

  • u lekarza, lub innej osoby uprawnionej do wystawienia wniosku, aby uzyskać pisemne zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
  • w oddziale NFZ – opcjonalnie wysłać wniosek pocztą, lub zatwierdzić w NFZ przez pełnomocnika
  • w punkcie sprzedaży – w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku przez NFZ

Podczas wizyty w Narodowym Funduszu Zdrowia często okazywało się, że taki wniosek (zlecenie) ma braki lub jest nieprawidłowo wystawiony. Mogły być to np. braki pieczątek osób wystawiających zlecenie, brak podpisów, błędny kod na produkt medyczny itp.

W tych wypadkach pacjent ponownie musiał udać się do osoby wystawiającej wniosek, aby dokonać korekt. Biorąc pod uwagi kolejki w służbie zdrowia, taka ścieżka po dofinansowanie mogła trwać nawet kilka miesięcy.

Dzięki systemowi eZWM (elektroniczne zlecenie na wyroby medyczne), weryfikacja wniosku odbywa się elektronicznie. Bezpośrednio po otrzymaniu e- potwierdzenia z NFZ w systemie, pacjent otrzymuje wydruk, z którym udaje się do wybranego punktu realizacji świadczeń.

Czyli pomijamy wizytę w NFZ.

Jakie korzyści przynosi system elektronicznego wystawiania i potwierdzania zleceń?

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia pacjenta to:

  • Skrócenie ścieżki ubiegania się o dofinansowanie, dzięki pominięciu etapu wizyty w NFZ.
  • Eliminacja błędów wynikających z nieprawidłowego wystawienia zlecenia.
  • Szybszy dostęp do produktów medycznych, wynikający z dwóch powyższych.
  • Oszczędność czasu, nie tylko pacjenta, ale często również opiekuna czy rodziny.

System od razu zweryfikuje, czy dana osoba jest dorosła, czy jest dzieckiem, czy przysługuje jej dofinansowanie, w jakiej wysokości itd. Ponadto jeśli nie wypełniono wszystkich wymaganych „pól” w systemie, pojawi się taka informacja. W przypadku nieprawidłowości, osoba wystawiająca zlecenie otrzyma raport o błędach.

Z wydrukiem zlecenia potwierdzonego przez system i z podpisem osoby wystawiającej zlecenie, pacjent bezpośrednio udaje się do punktu realizacji świadczeń.

Niestety, nie wszystko zostało przygotowane tak, aby mogło bezproblemowo obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Dlatego w okresie przejściowym mamy 3 możliwości realizacji zlecenia na wyroby medyczne.

Jak obecnie zrealizować zlecenie na aparaty słuchowe?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r., to od pacjenta zależy sposób wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020. Zazwyczaj jednak o wyborze przesądzi osoba wystawiająca zlecenie. Co to faktycznie oznacza?

Teoretycznie są 3 możliwości. Zawsze jednak pacjent musi udać się do osoby uprawnionej do wystawiania zleceń na dany produkt medyczny. Lekarz laryngolog może:

  • wystawić zlecenie elektroniczne na nowych zasadach – e- zlecenie na wyroby medyczne. W tym wypadku po otrzymaniu e- potwierdzenia z NFZ, z wydrukiem udajesz się do sklepu medycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ
  • wystawić zlecenie w wersji papierowej na nowym wzorze, ale bez wpisywania go do systemu elektronicznego – konieczna wizyta w NFZ
  • wystawić zlecenie na starych zasadach, czyli na starym druku wniosku (ta możliwość przysługuje jedynie do 31.03.2020 r.) – konieczna wizyta w NFZ

„Stare wnioski” na aparaty słuchowe– czy są ważne?

Jeśli masz zlecenie na produkt medyczny, które zostało wystawione w ubiegłym roku, jest ono ważne. Będzie zrealizowane na dotychczasowych zasadach. Jednak musisz dokonać zakupu do końca 2020 roku. Po tym terminie, stare wnioski na wyroby medyczne nie będą realizowane.

Od 2020 roku, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia.

Podziel się z innymi?

Udostępnij na Facebook